• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Thị trấn Ba Chẽ PDF. In Email

Thị trấn Ba Chẽ là trung tâm văn hoá, chính trị của huyện vùng cao Ba Chẽ, có diện tích tự nhiên 6,9 km2. Phía Đông giáp xã Nam Sơn, phía Tây - Nam giáp xã Đồn Đạc. Thị trấn có 9 dân tộc sinh sống trên địa bàn 9 khu phố, có 38% người dân tộc thiểu số. Trong đó tỷ lệ dân số là cán bộ, công chức viên chức và sống bằng nghề kinh doanh sản xuất TTCN, buôn bán thương mại dịch vụ chiếm 70%, tỷ lệ còn lại 30% sống bằng nghề sản xuất nông - lâm nghiệp.

Thị trấn Ba Chẽ có cơ cấu kinh tế sản xuất Thương mại dịch vụ - TTCN và Nông - Lâm nghiệp, trong đó phát triển sản xuất TTCN, thương mại dịch vụ là chủ đạo. Là  trung tâm xúc tiến thương mại, giới thiệu quảng bá hình ảnh, sản phẩm của địa phương,  nơi hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, đồng hành cùng doanh nghiệp.

Trong tương lai gần thị trấn Ba Chẽ là cầu nối, là trung tâm để phát triển du lịch sinh thái, du lịch tâm linh của huyện gắn với các địa danh, địa điểm như: Di tích Miếu Ông, Miếu Bà; Sông Cổ Ngựa; Lò gốm Cổ và du lịch cộng đồng gắn với nền văn hoá bản địa.


Tin mới hơn: