• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Dự kiến xây dựng Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 3 tại huyện Ba Chẽ PDF. In Email

Vừa qua, chí Đỗ Thông, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo Tập đoàn điện lực Việt Nam, Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 2 và các ngành liên quan của tỉnh đã đi khảo sát để lựa chọn địa điểm xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 3 trên địa bàn huyện Ba Chẽ.

Chi tiết...
 
Cụm công nghiệp Nam Sơn: Điểm nhấn cho phát triển CN-TTCN của Ba Chẽ PDF. In Email
Phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) theo hướng công nghiệp hoá nông nghiệp nông thôn, gắn sản xuất với nhu cầu thị trường là một trong những định hướng phát triển nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Ba Chẽ. Chính vì thế trong những năm qua Ba Chẽ cũng luôn tập trung đầu tư cho lĩnh vực này.
Chi tiết...